Lipińska 99, Wołomin
Zadzwoń do nas: 510 334 373

Endodoncja mikroskopowa Wołomin

Leczenie endodontyczne w Wołominie

Leczenie endodontyczne zaliczane jest do standardowego i często wykonywanego zabiegu dentystycznego. Z nastaniem XXI wieku, dzięki ulepszeniom technicznym, widocznym w nowych urządzeniach oraz materiałach, endodoncja stała się dziedziną nowoczesną i prężnie rozwijającą się.

Dzięki niej możliwe jest m. in. leczenie chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych oraz zachowanie zęba, który niespełna 20 lat temu zostałby zakwalifikowany do ekstrakcji. Odgrywa również bardzo ważną rolę w interdyscyplinarnym leczeniu dentystycznym pacjenta. Jeśli jest przeprowadzane m. in. ze wskazań protetycznych, wymaga czasami leczenia zębów z żywą miazgą. Stanowi naturalny, solidny fundament dla przyszłej pracy protetycznej i przyczynia się do odbudowy układu stomatognatycznego.

Skuteczność leczenia endodontycznego

Skuteczność leczenia endodontycznego uzależniona jest od wielu czynników, na które lekarz może mieć bardzo duży wpływ. Według danych z piśmiennictwa, zalecane jest wykonanie leczenia kanałowego w możliwie najkrótszym czasie – przy minimalizacji liczby wizyt.

Ideałem jest leczenie jednoseansowe, które może się udać w większości przypadków klinicznych, pod warunkiem przestrzegania nowoczesnych standardów postępowania.

Zabieg powinien być przeprowadzony w osłonie koferdamu. Należy zapewnić maksymalną widoczność pola operacyjnego przy minimalnej utracie tkanek zęba, wykonywać dokładny pomiar długości roboczych kanałów łącząc metody elektroniczne z radiologicznymi, opracowywać kanał w kształcie stożka do przewężenia fizjologicznego, stosować odpowiednie środki płuczące, narzędzia, materiały do wypełnień kanałów. Korona kliniczna zęba po leczeniu powinna być szczelnie odbudowana.

Konieczna jest również regularna kontrola radiologiczna po zakończeniu leczenia. Konsekwentne wdrażanie tych wytycznych w praktyce, zapewnia sukces zabiegu w większości przypadków.

Skuteczność leczenia endodontycznego ma związek z dostępnością nowoczesnych materiałów i urządzeń dentystycznych, które są w zasięgu ręki, ale ze względu na wysokie koszty, nie każdy gabinet może sobie je zapewnić.

Ocena skuteczności leczenia

Ocena skuteczności leczenia endodontycznego, bez względu na liczbę poświęconych mu wizyt, opiera się w głównej mierze na obrazie radiologicznym wykonanym pewien czas po leczeniu (najczęściej 6 msc – 2 lata), ale nie tylko. Dla pacjenta istotniejszym wyznacznikiem sukcesu przeprowadzonego zabiegu jest brak dolegliwości bólowych ze strony zęba. Ząb, o którym się nie pamięta jest zębem zdrowym lub prawidłowo wyleczonym. Opinie na temat skuteczności leczenia na jednej czy wielu wizytach, w oparciu o ból pozabiegowy, nie są jednoznaczne.

Na podstawie badań klinicznych ustalono, że skuteczność leczenia endodontycznego jedno- i dwuseansowego jest równie wysoka, pod warunkiem właściwego, zgodnie z obowiązujacymi normami postępowania terapeutycznego.

Długoterminowa (po upływie 1,5 – 2 lat) ocena efektów przeprowadzonych zabiegów przedstawiła niemal stuprocentową ich skuteczność. Stan tkanek okołowierzchołkowych wszystkich badanych kontrolnie zębów po przeprowadzonym leczeniu endodontycznym oceniono jako prawidłowy. Większość badanych kontrolnie zębów nie wykazywała żadnych dolegliwości bólowych. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w skuteczności leczenia jedno- i dwuseansowego. Ból samoistny pojawia się częściej po leczeniu dwuseansowym niż po leczeniu jednoseansowym i ma silniejsze natężenie. Pacjent leczony endodontycznie dwuseansowo, mimo że po drugiej wizycie miał najmniejsze dolegliwości bólowe, narażony był dwukrotnie na występowanie bólu oraz dolegliwości te są częstsze niż w przypadku leczenia jednoseansowego.